ارتباط ای سی دی با آپشن

منتشر شده در :

ددر سهم هایی که هم سهم و هم آپشن خوب معامله می شود می توان کم کم تحلیل های ای سی دی را وارد بازی آپشن کرد. می دانیم که بازار آپشن با توجه به روند صعودی شدید تنها در استراتژی خرید و گرانتر بفروش خلاصه شده و تنها در […]

استراتژی شکار اژدها در آپشن

منتشر شده در :

در روز آخر اعمال اختیار ها به دلیل اینکه حجم نقدینگی زیادی برای اعمال لازم است همیشه فرصت های جذابی برای آربیتراژ پدید می آید. نمونه یکی از این شکارها را در تصویر میبینید. خرید شهم تجارت پنج درصد کمتر از تابلو در روز آخر بدون حتی یک درصد ریسک!در […]