نگاهی به بازار با عینک ای سی دی : شنبه 27 تیرماه

منتشر شده در :

ببا چرخش پول، سهام منفی هفته پیش، این هفته را با صف خرید آغاز کردند. نمونه دو سهم قابل شکار قبل از صف خرید « نوری و تیپیکو» هستند که در تصویر بالا مشاهده می کنید. سوال: آیا رعایت ترتیب پیوت برای سهام ستاره دار (مکروی بالای 9 یا مکروی […]

داستان جذاب منی که استراتژی میدانم در برابر شمایی که نمی دانی

منتشر شده در :

سسکانس اول: – بازار ریخت– صبح روز بعد هم با صف فروش سنگین باز شد– دانشجو: استااااددددد استادددد چه کار کنیممممممممممممممم چه کار کنیم!– جواب: اونی که استراتژی بلده سهامش سبد شایع ش مخصه – اونی که استراتژی بلده تفنگ بدست دنبال شکاره– اونی که استراتژی بلده متظره تو سهمت […]