جمله همیشگی ما تو کلاس استراتژی: تصمیم بگیرید یه بار بمیرید نه هرروز

منتشر شده در :

ت از هفته پیش: چند بار به خاطر توهم اونایی که دنبال ریزش شاخص هستن مردید و زنده شدید؟ یه بار استراتژی یاد بگیرید تا سهام جذابتون رو به بقیه ندید.