من کجا باید ذوب میخریدم؟ اکنون چه کنم؟

منتشر شده در :

تحلیل ای سی دی سهم ذوب آهن نشان می دهد شما به راحتی در روزهای رنج هفته قبل می توانستید پله اول ورود کنید و دیروز نیز پله دوم خرید را کامل کنید.