داستان حیرت آور آن مرد که (انگاری) نگران کشاورزان است

منتشر شده در :

تصمیم گرفته بودم داستانی روایت گونه بر این حمایت بنویسم اما گفتم شاید روایت من موجب شود شما اصل داستان را از دید من قضاوت کنید. پس سکوت می کنم و فقط به بیان خبر می پردازم: خبر اول: به روایات متعدد حال زعفران خوب نیست. قیمت آن در بورس […]