ای سی دی را با روش های دیگر مخلوط نکنیم!

منتشر شده در :

ققدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری در بازاری که همه چیز بالا می رود پایبندی به استراتژی خیلی چیز مهمی نیست! هر تازه واردی و هر نا آگاهی هرچه بخرد بعد از چند روز بالا می رود. اما وقتی به بحث شک و تردید می رسیم دیگر ماجرا فرق […]