نگاهی به بازار با عینک ای سی دی : شنبه 27 تیرماه

منتشر شده در :

ببا چرخش پول، سهام منفی هفته پیش، این هفته را با صف خرید آغاز کردند. نمونه دو سهم قابل شکار قبل از صف خرید « نوری و تیپیکو» هستند که در تصویر بالا مشاهده می کنید. سوال: آیا رعایت ترتیب پیوت برای سهام ستاره دار (مکروی بالای 9 یا مکروی […]