پول بی ارزش

هشدار دکتر پویا ناظران: ایران در مسیر ونزوئلا: به هیچ وجه ریال نگه ندارید

منتشر شده در :

امروز دقیقا چکار کنیم؟ اگه وزیر اقتصاد هستید، بدونید که شما نمی‌تونید برای بازار نرخ تعیین کنید. تمامی کسری بودجه رو باید از بازار و به نرخ بازار تامین کنید. هر کسری بودجه‌ای که از طریق انتشار اوراق تامین نکنید، تبدیل به پایه پولی میشه و تبعات تورمی‌ش به شدت […]