اشتراک اندیکاتور عقاب – سه ماهه
11%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور عقاب – سه ماهه

نمایش یک روزه لایه 1 و 2 استراتژی ACD – انتخاب یک تاریخ دلخواه جهت بررسی Pivot – انتخاب یک تاریخ، ساعت و دقیقه دلخواه جهت شروع OR – تعیین تعداد روزه محاسبه ATR و درصد آن جهت نمایش خط A و C – تعیین تعداد دقیقه محاسبه مدت OR و نمایش OR شناور در تاقبل پایان OR – نمایش Pivot یک روزه و تعیین تعداد روز محاسبه Pivot N روزه – محاسبه پیوت براساس قیمت آخرین معامله و درصورت پایان بازار نمایش پیوت فردا

240,000 تومان
اشتراک اندیکاتور جغد - سه ماهه
10%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور جغد – سه ماهه

نمایش چند روز اخیر لایه 1 و 2 استراتژی ACD – انتخاب ساعت و دقیقه دلخواه جهت شروع OR و تعداد دقیقه آن – تعیین تعداد روزه محاسبه ATR و درصد آن جهت نمایش خط A و C – نمایش Pivot یک روزه و تعیین تعداد روز محاسبه Pivot N روزه – نمایش گزارش محاسبات در هر روز مجزا – تعیین مقدار دلخواه ATR – نمایش GTP

270,000 تومان
اشتراک اندیکاتور جغد و عقاب – سه ماهه
17%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور جغد و عقاب – سه ماهه

 • نمایش چند روز اخیر لایه 1 و 2 استراتژی ACD – انتخاب ساعت و دقیقه دلخواه جهت شروع OR و تعداد دقیقه آن – تعیین تعداد روزه محاسبه ATR و درصد آن جهت نمایش خط A و C – نمایش Pivot یک روزه و تعیین تعداد روز محاسبه Pivot N روزه – نمایش گزارش محاسبات در هر روز مجزا – تعیین مقدار دلخواه ATR – نمایش GTP
 • نمایش یک روزه لایه 1 و 2 استراتژی ACD – انتخاب یک تاریخ دلخواه جهت بررسی Pivot – انتخاب یک تاریخ، ساعت و دقیقه دلخواه جهت شروع OR – تعیین تعداد روزه محاسبه ATR و درصد آن جهت نمایش خط A و C – تعیین تعداد دقیقه محاسبه مدت OR و نمایش OR شناور در تاقبل پایان OR – نمایش Pivot یک روزه و تعیین تعداد روز محاسبه Pivot N روزه – محاسبه پیوت براساس قیمت آخرین معامله و درصورت پایان بازار نمایش پیوت فردا
500,000 تومان
13%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور های تریدینگ ویو – سه ماهه

 • اندیکاتور ACD OR & Pivot
 • اندیکاتور ACD Momentum
 • اندیکاتور ACD PMA
700,000 تومان
19%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور های تریدینگ ویو – شش ماهه

 • اندیکاتور ACD OR & Pivot
 • اندیکاتور ACD Momentum
 • اندیکاتور ACD PMA
1,300,000 تومان
22%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور های تریدینگ ویو – دوازده ماهه

 • اندیکاتور ACD OR & Pivot
 • اندیکاتور ACD Momentum
 • اندیکاتور ACD PMA
2,500,000 تومان