با دیدبان جی شناخت بهتری از سهم ها داشته باشید..

با توجه به اینکه اطلاعات از سرورهای مختلف گرفته می شود ممکن است با داده های سازمان بورس یا بین المللی مغایرت داشته باشد. لطفا قبل از خرید یا فروش نتایج را با داده های بروز و آنلاین چک کنید.

راهنمای استفاده:

Name: نام اختیار 

Data Time: تاریخ آخرین معامله

Value: ارزش معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی به میلیون ریال

Notional: ارزش معاملات با در نظر گرفتن قیمت اصلی سهم به جای پرمیوم – به میلیون واحد پولی نماد (کاربر ویژه)

Vol: حجم معاملات (کاربر ویژه)

Und Asset: دارایی پایه اختیار 

Und Close: قیمت دارایی پایه 

Strike Price: قیمت اعمال

Premium: قیمت آخرین معامله

Margin: وجه تضمین برای فروشنده بر اساس بهترین قیمت فروشنده

Black Scholes: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس آخرین معامله

Volatility: مقدار نوسان پذیری بر اساس الگوریتم جی

Imp V Ask: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت خریدار  (کاربر ویژه)

Imp V Bid: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت فروشنده  (کاربر ویژه)

Day to Ex: تعداد روز مانده تا سر رسید  (کاربر ویژه)

Best Ask: بهترین قیمت خرید (کاربر ویژه)

AskToBS: فاصله از بلکشولز تا بهترین بهترین قیمت خرید به درصد (کاربر ویژه)

BidToBS: فاصله از بلکشولز تا بهترین بهترین قیمت فروش به درصد (کاربر ویژه)

Best Bid: بهترین قیمت فروش  (کاربر ویژه)

Spread: فاصله بین بهترین قیمت خرید و فروش  (کاربر ویژه)

Lev Ask: اهرم خرید با در نظر گرفتن دلتا  (کاربر ویژه)

Lev Bid: اهرم فروش با در نظر گرفتن دلتا (کاربر ویژه)

In V Ask: حجم خرید حقیقی (کاربر ویژه)

L V Ask: حجم خرید حقوقی  (کاربر ویژه)

In V Bid: حجم فروش حقیقی (کاربر ویژه)

L V Bid: حجم فروش حقوقی  (کاربر ویژه)

Delta: حساسی اختیار نسبت به تغییرات قیمت سهم (کاربر ویژه)

Theta: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات زمان  (کاربر ویژه)

Rho: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات سود بدون ریسک  (کاربر ویژه)

Vega: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات نوسان پذیری (کاربر ویژه)

Gamma: تغییرات دلتا (کاربر ویژه)

Full Name: نام کامل اختیار

بیانیه عدم مسئولیت

  • محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه‌گذاری کافی نیست. تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هیچ‌گونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایه‌گذاری ارائه نکرده است.
  • محتوای این گزارش به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایه‌گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی، و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. لازم است افراد بر اساس سطح ریسک پذیری و اطلاعات خود اقدام به اخذ تصمیمات سرمایه گذاری کنند.
  • تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بررسی شده در این گزارش نباید صرفاً با اتکا به این متن صورت پذیرد. تصمیم بهینه سرمایه‌گذاری برای هر فرد متفاوت است و لازم است حتماً مشاوره شخصی قبل از سرمایه‌گذاری دریافت گردد.
  • اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی مسئولیتی بابت بروزسانی این اطلاعات به دریافت‌کنندگان گزارش نمی‌پذیرد. بنابراین اطلاع از آخرین وضعیت بازارها قبل از هر گونه اقدام مبتنی بر محتوای این گزارش الزامی است.
  • تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هرگونه مسئولیتی بابت خرید/فروش سایر افراد بر اساس این گزارش را از خود سلب می کند.
  • تمام اطلاعات و مجموعه این گزارش، محرمانه بوده و نباید مورد بازتولید و یا افشا به اشخاص دیگر قرار گیرد، مگر با اخذ رضایت کتبی تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی

محصولات پیشنهادی