با دیدبان جی شناخت بهتری از سهم ها داشته باشید..

با توجه به اینکه اطلاعات از سرورهای مختلف گرفته می شود ممکن است با داده های سازمان بورس مغایرت داشته باشد. لطفا قبل از خرید یا فروش نتایج را با داده های سازمان چک کنید

شاهین بورس رایگان دارای محدودیت نمایش اطلاعات می باشد. لطفا برای استفاده از اطلاعات کامل دیده بان از دیگر نسخه های دیده بان شاهین استفاده کنید.

 

راهنمای استفاده:

Name: نام آختیار 

Data Time: تاریخ آخرین معامله

Value: ارزش معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی به میلیون ریال

Notional: ارزش معاملات با در نظر گرفتن قیمت اصلی سهم به جای پرمیوم – به میلیون ریال (شاهین بورس)

Vol: حجم معاملات (شاهین بورس)

Und Asset: دارایی پایه اختیار 

Und Close: قیمت دارایی پایه 

Strike Price: قیمت اعمال

Premium: قیمت آخرین معامله

Black Scholes: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس آخرین معامله

Volatility: مقدار نوسان پذیری بر اساس الگوریتم جی

Imp V Ask: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت خریدار (شاهین بورس)

Imp V Bid: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت فروشنده (شاهین بورس)

Day to Ex: تعداد روز مانده تا سر رسید (شاهین بورس)

Best Ask: بهترین قیمت خرید (شاهین بورس)

AskToBS: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت خرید  (شاهین بورس)

BidToBS: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت فروش  (شاهین بورس)

Best Bid: بهترین قیمت فروش (شاهین بورس)

Spread: فاصله بین بهترین قیمت خرید و فروش (شاهین بورس)

Lev Ask: اهرم خرید با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

Lev Bid: اهرم فروش با در نظر گرفتن تتا  (شاهین بورس)

In V Ask: حجم خرید حقیقی (شاهین بورس)

L V Ask: حجم خرید حقوقی (شاهین بورس)

In V Bid: حجم فروش حقیقی (شاهین بورس)

L V Bid: حجم فروش حقوقی (شاهین بورس)

Delta: حساسی اختیار نسبت به تغییرات قیمت سهم (شاهین بورس)

Theta: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات زمان (شاهین بورس)

Rho: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات سود بدون ریسک (شاهین بورس)

Vega: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات نوسان پذیری (شاهین بورس)

Gamma: تغییرات دلتا (شاهین بورس)

Name: نام آختیار 

Data Time: تاریخ آخرین معامله

Value: ارزش معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی به میلیون ریال

Notional: ارزش معاملات با در نظر گرفتن قیمت اصلی سهم به جای پرمیوم – به میلیون ریال (شاهین بورس)

Vol: حجم معاملات (شاهین بورس)

Und Asset: دارایی پایه اختیار 

Und Close: قیمت دارایی پایه 

Strike Price: قیمت اعمال

Premium: قیمت آخرین معامله

Black Scholes: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس آخرین معامله

Volatility: مقدار نوسان پذیری بر اساس الگوریتم جی

Imp V Ask: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت خریدار (شاهین بورس)

Imp V Bid: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت فروشنده (شاهین بورس)

Day to Ex: تعداد روز مانده تا سر رسید (شاهین بورس)

Best Ask: بهترین قیمت خرید (شاهین بورس)

 

AskToBS: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت خرید  (شاهین بورس)

BidToBS: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت فروش  (شاهین بورس)

Best Bid: بهترین قیمت فروش (شاهین بورس)

Spread: فاصله بین بهترین قیمت خرید و فروش (شاهین بورس)

Lev Ask: اهرم خرید با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

Lev Bid: اهرم فروش با در نظر گرفتن تتا  (شاهین بورس)

In V Ask: حجم خرید حقیقی (شاهین بورس)

L V Ask: حجم خرید حقوقی (شاهین بورس)

In V Bid: حجم فروش حقیقی (شاهین بورس)

L V Bid: حجم فروش حقوقی (شاهین بورس)

Delta: حساسی اختیار نسبت به تغییرات قیمت سهم (شاهین بورس)

Theta: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات زمان (شاهین بورس)

Rho: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات سود بدون ریسک (شاهین بورس)

Vega: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات نوسان پذیری (شاهین بورس)

Gamma: تغییرات دلتا (شاهین بورس)

بیانیه عدم مسئولیت

  • محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه‌گذاری کافی نیست. تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هیچ‌گونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایه‌گذاری ارائه نکرده است.
  • محتوای این گزارش به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایه‌گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی، و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. لازم است افراد بر اساس سطح ریسک پذیری و اطلاعات خود اقدام به اخذ تصمیمات سرمایه گذاری کنند.
  • تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بررسی شده در این گزارش نباید صرفاً با اتکا به این متن صورت پذیرد. تصمیم بهینه سرمایه‌گذاری برای هر فرد متفاوت است و لازم است حتماً مشاوره شخصی قبل از سرمایه‌گذاری دریافت گردد.
  • اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی مسئولیتی بابت بروزسانی این اطلاعات به دریافت‌کنندگان گزارش نمی‌پذیرد. بنابراین اطلاع از آخرین وضعیت بازارها قبل از هر گونه اقدام مبتنی بر محتوای این گزارش الزامی است.
  • تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هرگونه مسئولیتی بابت خرید/فروش سایر افراد بر اساس این گزارش را از خود سلب می کند.
  • تمام اطلاعات و مجموعه این گزارش، محرمانه بوده و نباید مورد بازتولید و یا افشا به اشخاص دیگر قرار گیرد، مگر با اخذ رضایت کتبی تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی

محصولات پیشنهادی