راهنما اندیکاتور ACD OR & Pivot

رسم تمامی نمودار ها برای 5 هزار کندل معاملاتی اخیر!
امکان تنظیم OR به صورت دستی و قابلیت نمایش آن در تایم فریم های دیگر
محاسبه ATR و C با بازه دلخواه و قالب زمانی دلخواه و درصد دلخواه
محاسبه Pivot با بازه دلخواه و قالب زمانی دلخواه
محاسبه زنده پیوت با اخرین قیمت معامله جهت استفاده در حد ضرر
محاسبه پیوت ایمن جهت جلوگیری در سایه زدن حد ضرر
نمایش بیشترین و کمترین قیمت در 3 بازه کوتاه، میان و بلند مدت با تعیین قالب زمانی دلخواه
محاسبه هدف قیمت با الگوریتم جی با امکان تعیین تعداد روز و درصد دلخواه
پیشنهاد موقعیت خرید و فروش تعیین درصد سود دلخواه و محاسبه حد ضرر

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 1

OR Exchange

ساعت و دقیقه شروع و پایان زمان OR را وارد کنید. این زمان کاملا به منطقه زمانی کارگذار شما وابسته است. لطفا به این مهم توجه داشته باشید که در تریدینک ویو میتوانید در زمان نمایش چارت منطقه زمانی را تغییر دهید. ضمنا در جدول نمایش اطلاعات اندیکاتور مقابل ردیف ” Time Zone” منطقه زمانی صرافی یا کارگزار خود را میتوانید مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض 00:00 – 01:00 است.

به عنوان مثال میخواهیم Opening Range 30 دقیقه ای با شروع بازار نیویورک (New York) در صرافی بایننس (Binance) برای جفت رمز ارز BTCUSDT تعریف کنیم:

Binance Time Zone: UTC

New York Time Zone: -04:00 UTC

Core Trading Session: 09:30 – 16:00

:OR Exchange Start

13:30 = 04:00 + 09:30

:OR Exchange End

14:00 = 00:30 + 13:30

ATR Timeframe 

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار ATR است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

ATR Period 

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار ATR است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 10 عدد است.

ATR % A

درصدی از ATR که به عنوان خط A در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 10 درصد است.

ATR % C

درصدی از ATR که به عنوان خط C در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 15 درصد است.

 

ACD Layer 2

Pivot Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار Pivot است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است

Pivot Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار Pivot است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 7 عدد است.

 

 YJ Development

TP Daily Period

تعداد روز ورودی به در الگوریتم تعیین هدف قیمت جی است. هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 1 عدد است.

% TP

درصدی از TP که به عنوان خط TP در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 30 درصد است.

Risk Reward

نسبت سود مورد انتظار با ضرر پیشبینی شده در استراتژی ACD. میتوانید هر عدد غیرمنفی را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 30 عدد است.

Safe Pivot

درصدی از “ناحیه پیوت امن الگوریتم جی” که به عنوان پیوت چند روزه ایمن در تعیین حد ضرر استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 5 درصد است.

مهم: ناحیه پیوت امن الگوریتم جی عبارت است از بازه بزرگتر از پیوت چند روزه است که جهت جلوگیری از سایه زدندهای قیمت اطراف حد ضرر تعیین شده با پیوت چند روزه است.

Highest/Lowest Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی انتخابی کاربر است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

H/L Period Short

تعداد قالب زمانی (Period) کوتاه مدت محاسبه مقدار بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی انتخابی کاربر است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 30 عدد است.

H/L Period Medium

تعداد قالب زمانی (Period) میان مدت محاسبه مقدار بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی انتخابی کاربر است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 60 عدد است.

H/L Period Long

تعداد قالب زمانی (Period) بلند مدت محاسبه مقدار بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی انتخابی کاربر است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 90 عدد است.

 Display Settings

Mach Pivot on OR

در بیشتر تنظیمات کاربر روی اندیکاتور زمان شروع OR و با Pivot که ساعت 00:00 است یکی نیست.در این موارد جهت نمایش بهتر نمودار محل تغییر مقدار پیوت ها به محل شروع OR تغییر داده میشود.

مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

مهم: با زدن این تیک حد ضرر های شما که وابسته به پیوت ها است به جهت این جابه جایی در طول شبانه روز منطقه زمانی کارگزار شما به درستی نمایش داده نمی شود.

Show Data Table

نمایش جدول اطلاعات محاسباتی اندیکاتور. مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Show Long Position

نمایش موقعیت Long براساس Risk Reward تعیین شده. مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

Show Short Position

نمایش موقعیت Short براساس Risk Reward تعیین شده. مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

Show Highest/Lowest

نمایش محل بیشترین و کمترین قیمت در بازه های تعیین شده کاربر. مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

راهنما جدول اطلاعات

Time zone

منطقه زمانی کارگزار یا صرافی

H Long %, H Medium %, H Short %

فاصله به درصد از بیشترین قیمت بازه بلند، میان و کوتاه مدت

L Long %, L Medium %, L Short %

فاصله به درصد از کمترین قیمت بازه بلند، میان و کوتاه مدت

Position

نوع موقیت – Long / Short

Profit Set

عدد حد سود در سفارش

Reward

مقدار عددی سود با توجه به Risk Reward تعیین شده

Risk

مقدار عددی ضرر براساس استراتژی ACD

% Loss

درصد ضرر براساس قیمت آخرین معامله

Loss Set

عدد حد ضرر در سفارش

TP Up , TP Down

کران بالا و پایین هدف قیمت

C Up , C Down

کران بالا و پایین  C

A Up , A Down

کران بالا و پایین A

OR High , OR Low

کران بالا و پایین OR

P1 Up , P1 Down

کران بالا و پایین پیوت 1 روزه

Pn Up , Pn Down

کران بالا و پایین پیوت چند روزه

Pn Live Up , Pn Live Down

کران بالا و پایین پیوت چند روزه زنده که با اخرین قیمت معامله محاسبه میشود

ACD Layer 2

وضعیت لایه 2 در بررسی استراتژی ACD

محصولات مرتبط

13%
تخفیف
19%
تخفیف
22%
تخفیف