عرضه اولیه

ددر بازار صعودی گاهی بهترین کار اینه که هیچ کاری نکنی!
نیاز نیست هر روز حرص بخوری و سهم عوض کنی!
فقط کافیه بشینی صبر کنی و به بازار نگاه کنی. البته این کار اصلا آسون نیست و خیلی تجربه میخواد.
اگه باور نمی کنید میتونید تست کنید.
سبد بالا مربوط به یکی از رفقای ما تو گروه جی هست. این دوستمون تو بورس تجربه ای نداشت ولی تو بازار مسکن برا خودش خبره ای بود.
با درک درست بازار فقط عرضه اولیه خرید و نگه داشت! همین