magic stick

ببسیاری از تازه آشنایان با ای سی دی دائماً غر می زنند که چرا فلان موقعیت بعد از ای آپ ولید شدن استاپ خورد یا چرا من دیرتر از بقیه وارد می شوم یا چرا مجبورم برای یک سیگنال صبر کنم.
پاسخ دادن به این دسته دوستان کار ساده ای نیست چون باید گرم و سرد بازار های مختلف را بچشند و درک کنند تا بتوانند مثل ما با اطمینان ترید کنند.
به همین دلیل در اینجا برخی از نتایج ترید روی ای سی دی در هفته جاری در دوبازار آتی و فارکس ذکر می شود تا درک کنید اگر در بازار مناسب و در جای مناسب ترید کنید سودی به اندازه کافی زیاد به دست می آورید و نیازی نیست دائما عجله کنید یا از دو بار استاپ خوردن یا یکی دوماه سود نکردن بترسید.
الف: بازار آتی در ماه تیر
بازار آتی حدود چهار پنج ماه خالی از جریان نقد بود، خروج پول هم طبیعتاً به دلیل استقبال عجیب مردم از بورس بود که تریدرهای آتی را هم به آنجا کشاند.
اما در تیرماه مجددا هیجان به این بازار برگشت و چه چیز جذاب تر از هیجان برای تریدر ای سی دی.
تصویر زیر سیگنال خرید ای سی دی پس از یک ای آپ ولید بالای پیوت ساده و تسویه با حد سود ( به دلیل مکرو نا مناسب) و یک سود سیزده درصدی در نیم ساعت می باشد.
کندل بزرگ آخر به دلیل خوردن استاپ تکنیکالیست هایی است که به دلیل ریزش دلار بازار را نزولی می دهند و به قول مارک فیشر کار ما جارو کردن استاپ تکنیکالیست ها است.

تصاویر زیر نیز تریدهای بچه های تیم تحقیقاتی فراکس روی جفت ارزهایی است که حداقل شش ماه روی هر کدام کار تحقیقاتی انجام داده اند.
نه نیازی به ربات های عجیب و غرییب بود و نه الگوریتم های دیوانه کننده! ساده و مختصر

علی برکت ا… اینم ده درصد امروز ( تو نیم ساعت) برا پای بازاریا برید استراحت. آخر هفته بخیر
دلار نیوزیلند به دلار امریکا حدود ٦٥٠ پیپ سود
دلار استرالیا به دلار امریکا حدود ٧٥٠ پیپ سود با استفاده از حد سود
معامله باز یورو به دلار و حدود ١٥٠٠ پیپ سود