ققدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری

در بازاری که همه چیز بالا می رود پایبندی به استراتژی خیلی چیز مهمی نیست!
هر تازه واردی و هر نا آگاهی هرچه بخرد بعد از چند روز بالا می رود. اما وقتی به بحث شک و تردید می رسیم دیگر ماجرا فرق میکند. اینجاست که داشتن یک استراتژی اهمیت دارد.
این بخش تقریبا در مطالب قبلی گفته شده. اما چیزی که امروز درباره آن صحبت می کنم علاقه شدید ما ایرانی ها به دستکاری هر روش و هر ابزاری است. تنها کسانی حق دارند در یک روش تغییر ایجاد کنند که برای آن ماه ها و شاید سال ها وقت گذاشته اند.
اگر شما فکر میکنید ای سی دی نیاز به تغییر دارد اشکالی ندارد- یک سال هر روز با آن ترید کند و بعد نسبت به تغییر آن اقدام کنید. من بعد از دوسال پیوسته معامله در چهار بازار هر روز بیشتر علاقه مند می شوم به پاینبدی بر ای سی دی و صرفا تنظیمات کوچکی را در آن تغییر می دهم.
نگاهی کنیم به بازار چند هفته قبل:
سهم اول: تیپیکو – سهم بنیادی و بسیار خوب و سیگنال یکی از کار گزاری های معروف در کف قیمتی
سهم دوم: تاپیکو – بسیار رشد کرده و در وضع خوب ای سی دی
سه روز پیش هر دو سهم را داشتم اما به دلیل اینکه ای سی دی سیگنال خروج داد تاپیکو را فروختم و در منفی سه بازار با یک پیوت ترید تاپیکو خریدم. خیلی ها گفتند که جای خطرناکی است. امروز بعد از سه روز تیپیکو منفی سه درصد دیگر از آن روز پایین تر است و تاپیکو مثبت پانزده درصد در سود.
این دو مثال عملی فقط برای این است که ببینید این روش بارها بارها و بارها تست شده و امتحان پس داده است.