اشتراک اندیکاتور ها

پیشنهاد ویژه

تخفیف ویژه نوروزی (شروع از 5 اسفند تا 31 خرداد 1400)

SP3M
سه ماهه
عقاب و جغد برای متا4
عقاب و جغد برای متا5
1,980,000 ریال
SP3M5
سه ماهه
عقاب متا5
جغد متا5
1,070,000 ریال
SP3M4
سه ماهه
عقاب متا4
جغد متا4
1,100,000 ریال

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز


بسته جغد و عقاب

شروع از زمان تحویل اندیکاتور
تک کاربر

GACD-OE3M
سه ماهه
جغد
عقاب
2,040,000 ریال
GACD-OE2M
دو ماهه
جغد
عقاب
1,340,000 ریال
GACD-OE1M
یک ماهه
جغد
عقاب
690,000 ریال

اندیکاتور عقاب

شروع از زمان تحویل اندیکاتور
تک کاربر

GACD-E3M
سه ماهه
عقاب
970,000 ریال
GACD-E2M
دو ماهه
عقاب
640,000 ریال
GACD-E1M
یک ماهه
عقاب
330,000 ریال

اندیکاتور جغد

شروع از زمان تحویل اندیکاتور
تک کاربر

GACD-O3M
سه ماهه
جغد
1,130,000 ریال
GACD-O2M
دو ماهه
جغد
750,000 ریال
GACD-O1M
یک ماهه
جغد
390,000 ریال