وبسایت جی به دامنه جدیدی انتقال یافت

باتوجه به تغییر تیم سرمایه گذاران مجموعه جی از این پس به وبسایت جدید این مجموعه به آدرس زیر مراجعه کنید

jahedinia.com

لطفا برای مشاهده سایت جدید مجموعه جی چند ثانیه صبر کنید یا با کلیک روی لینک بالا از سایت جدید بازدید فرمایید